Disclaimer Complete Training

arrow-down

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op CompleteTraining.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

1. Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Complete Training met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Complete Training niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Complete Training garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Complete Training via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Complete Training wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

2. Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Complete Training links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Complete Training worden aanbevolen. Complete Training aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Complete Training niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3. Informatie gebruiken
Complete Training behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Complete Training of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

4. Wijzigingen
Complete Training behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Trainer icons created by Eucalyp – Flaticon

Trainer icons created by justicon – Flaticon

Trainer icons created by Freepik – Flaticon

Team icons created by Freepik – Flaticon

Exercise icons created by ultimatearm – Flaticon

Gym icons created by abdul allib – Flaticon

Gym icons created by Freepik – Flaticon

Gym icons created by Freepik – Flaticon

Free icons created by Freepik – Flaticon

Phone icons created by Smashicons – Flaticon

Walk icons created by Freepik – Flaticon

Discount icons created by Kiranshastry – Flaticon